logo

Materieschilderen

Een ontdekkingsreis naar jezelf

Verhuur

Voorwaarden

foto: diopter
  1. De huurprijs van de geleende werken zijn 15 euro per maand.
  2. De huur is voor minimaal 12 maanden. Het abonnement wordt automatisch verlengd. Tenzij de huurder, 2 maanden voor de huurperiode is beëindigd, aangegeven heeft aan de verhuurder dat hij het abonnement wil stopzetten.
  3. De huurprijs dient vooraf voor een jaar contant betaald te worden of vooraf voor een jaar gestort te zijn op rekeningnummer 4671660
    ten name van Materieschilderen
  4. Beschadigen en/of vermissing (door welke oorzaak dan ook) is voor rekening en risico van de huurder.
  5. Belangstellenden kunnen op afspraak een werk komen bekijken bij Materieschilderen, in Amsterdam.